Skip to main content

IT in Classroom

Item Preview

texts
IT in Classroom


SHOW MORE


IT in the classroom


Language Persian
Collection opensource

comment
Reviews

Reviewer: filmnegar - favoritefavoritefavoritefavoritefavorite - June 10, 2012
Subject: ابزار IT در تدریس
آی تی و آی سی تی را به عنوان فن آوری اطلاعات و ارتباطات به کلاس درس ببرید و به هر گروه اجازه بدهید تا محتوای تولید شده ی خود را به کلاس درس عرضه نمایند. اگر پیش از آغاز درس حتی به مدت بیست دقیقه، یک گروه، یک موضوع درسی را به صورت چندرسانه ای ارایه نماید، شما پهنای بزرگی در باند یادگیری ایجاد نموده اید که هر دانش آموزی با هر سطح توانایی می تواند در آن فرود آید و پیش از پاشیدن دانه های دانش، ذهن دانش آموزان خود را شخم زده و آماده برای جذب و شکوفا نمودن این دانه ها در اندیشه اشان نموده اید.
http://edutopia.ir/?p=2603
SIMILAR ITEMS (based on metadata)
eye
Title
Date Archived
Creator
Community Texts
by mehrdad Amouzegar
texts
eye 366
favorite 0
comment 1
favoritefavoritefavoritefavoritefavorite ( 1 reviews )
Community Texts
by mehrdad Amouzegar
texts
eye 208
favorite 0
comment 1
favoritefavoritefavoritefavoritefavorite ( 1 reviews )
Community Texts
by mehrdad Amouzegar
texts
eye 396
favorite 1
comment 1
favoritefavoritefavoritefavoritefavorite ( 1 reviews )
Community Video
by mehrdad Amouzegar
movies
eye 866
favorite 0
comment 0
Community Video
by mehrdad Amouzegar
movies
eye 990
favorite 0
comment 1
favoritefavoritefavoritefavoritefavorite ( 1 reviews )
Community Video
by mehrdad Amouzegar
movies
eye 169
favorite 0
comment 0
Community Video
by Mehrdad Amouzegar
movies
eye 330
favorite 0
comment 2
favoritefavoritefavoritefavoritefavorite ( 2 reviews )
Community Video
by Mehrdad Amouzegar
movies
eye 215
favorite 0
comment 1
favoritefavoritefavoritefavoritefavorite ( 1 reviews )
Community Video
by Mehrdad Amouzegar
movies
eye 267
favorite 0
comment 1
favoritefavoritefavoritefavoritefavorite ( 1 reviews )
Community Video
by mehrdad Amouzegar
movies
eye 556
favorite 0
comment 1
favoritefavoritefavoritefavoritefavorite ( 1 reviews )